Hvorfor er du her? Hvad vil du bidrage med?

Har du en følelse af adskilthed? Hænger dit ydre liv og dit indre liv sammen? 

Den spirituelle astrologi har fokus på vores personlige udvikling.

Vi skifter identitet og udvikler os gennem livskriser og stadier, og når vi kan arbejde med det på et dybere plan - f.eks. med horoskopet som udgangspunkt - så bliver vi i stand til mere bevidst at bruge vores frie vilje, evner og talenter til at skabe os et helt og nærværende liv.

"Inde i din kerne er der accept og ro - og kærlighed!"

Hvis tiden er kommet til at du tager din energi, kraft og styrke hjem igen, og har du en følelse af "nu er det nu", så grib chancen til at splintre gamle mønstre og begrænsninger.